Prezentace ze semináře
Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2012
Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR

 • Blok 1 - Silové části stanic a vedení zvn a vvn
  (Informace k činnosti studijních komisí A2, A3, B2, B3)
  >>>Tématické referáty:
  Monitorování bouřkové činnosti EUCLID a jeho využití pro správu majetku vvn a zvn ... zde
  Dagmar Kopejtková
 • Blok 2 - Elektrizační soustavy
  (Informace k činnosti studijních komisí C1, C2, C5, C6)
  >>>Tématické referáty:
  Nastal čas pro instalaci PST do přenosové sítě ČR? ... zde
  J. Ptáček, P. Modlitba, M. Krátký, S. Vnouček, A. Kasembe
  Postup přípravy PST v PS ČR ... zde
  Jiří Velek, Karel Fiala
  Elektromobilita - aktuální stav a budoucnost ... zde
  Michal Macenauer
 • Blok 3 - Studijní komise
  (Informace k činnosti studijních komisí A1, B5, C4)
  >>>Tématické referáty:
  Situační geoprostorové systémy a jejich využití pro řízení kritické infrastruktury:
  Nová platforma pro podporu dispečerského řízení, její základní vlastnosti a příklad použití
  v ČEPS
  ... zde
  Miloš Mojžiš
 • Blok 4 - Studijní komise
  (Informace k činnosti studijních komisí B4, C3, D1, D2)

Prezentace v jednotlivých blocích jsou komprimovány v souboru .zip a jsou chráněny heslem.
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný blok referátů a vyberte Uložit cíl jako...
Při otevírání .zip souboru budete vyzváni k zadání hesla.

 

 

 

Náměty a připomínky