Prezentace ze semináře
Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2014
Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR

 • Blok 1 - Silové části stanic a vedení zvn a vvn
  (Informace k činnosti studijních komisí A2, A3, B2, B3)
  >>>Tématické referáty:
  Plyn SF6 – předmět prací CIGRE a nové legislativy EU a IEC ... zde
  Dagmar Kopejtková
 • Blok 2 - Elektrizační soustavy
  (Informace k činnosti studijních komisí C1, C2, C5, C6)
  >>>Tématické referáty:
  Plán rozvoje SEPS do roku 2025 ... zde
  K. Kósa, SEPS, a. s.
  Elektromobilita – dosavadní vývoj, trendy a praxe
  Marek Cerman, EGÚ Brno, a. s. ... zde
  Petr Koláček, E.ON Czech ... zde
  Luděk Salajka, EGÚ Brno, a. s. ... zde
  Spolehlivost vs. náklady – od obrázku k dílčí závislosti mezi náklady
  a nepřetržitostí distribuce
  ... zde
  Petr Skala, EGÚ Brno, a. s.
 • Blok 3 - Studijní komise
  (Informace k činnosti studijních komisí C3, C4, D2)
  >>>Tématické referáty:
  Dispečerské řízení přenosové soustavy ČR ... zde
  R. Chrapek, A. Chmura, ČEPS, a. s.
  Řešení kritických stavů v PS – dynamické zatěžování vedení ... zde
  J. Velek, ČEPS, a. s.
  International Federation of Automatic Control – možnosti spolupráce ... zde
  P. Neuman, NEUREG, s.r.o.
 • Blok 4 - Studijní komise
  (Informace k činnosti studijních komisí A1, B4, B5, D1)

Prezentace v jednotlivých blocích jsou komprimovány v souboru .zip a jsou chráněny heslem.
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný blok referátů a vyberte Uložit cíl jako...
Při otevírání .zip souboru budete vyzváni k zadání hesla.

 

 

 

Náměty a připomínky