slider 1
slider 2
slider 3 – copy
previous arrow
next arrow

Vítejte na stránkách Národního komitétu CIGRE ČR a SR

Stálá nevládní a nezisková mezinárodní asociace CIGRE byla založena ve Francii v roce 1921 s původním názvem Mezinárodní konference o velkých elektrizačních soustavách velmi vysokého napětí (Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques a Haute Tension).

Činnost českých a slovenských odborníků a členů CIGRE je zprostředkována Národním komitétem České republiky a Slovenské republiky.

Předmětem činnosti asociace je rozvoj technických znalostí o výrobě a přenosu elektřiny a výměna informací mezi členskými zeměmi. S členskou základnou z více než 80 zemí je CIGRE celosvětové fórum, které sdružuje všechny klíčové partnery, výzkumné pracovníky, akademiky, výrobce, systémové operátory, obchodníky a regulátory. Umožňuje svým členům rozšiřovat jejich znalosti a pomáhá řešit jejich současné problémy. CIGRE vytváří kontakty mezi špičkovými experty, kteří se denně zabývají problémy plánování, výstavby a provozu elektrizačních soustav vvn a zvn a trhem s elektřinou. Shromažďuje technické inovace, požadavky a zkušenosti provozovatelů sítí. CIGRE se zabývá všemi hlavními tématy na poli elektrické energie, tj. organizací společností, rozvojem a úpravami sítí, optimalizací údržby, dobou životnosti elektrických zařízení, ale také analýzami vlivu na životní prostředí.